Pomiń nawigację

Pytanie 6

Wskaż prawidłową odpowiedź

Pytanie

Zmniejszenie rozmiaru pola typu Tekst może spowodować:

Odpowiedzi

Usunięcie pola ze struktury tabeli.

Usunięcie nadwymiarowej liczby znaków z lewej strony tekstu.

Usunięcie nadwymiarowej liczby znaków z prawej strony tekstu.

Nie można zmniejszyć rozmiaru pola, jeżeli dane znajdują się w tabeli.

Informacja zwrotna