Pomiń nawigację

Pytanie 5

Wskaż prawidłową odpowiedź

Pytanie

Prawidłowa struktura bazy danych to:

Odpowiedzi

Raport, tabela, rekord, pole.

Plik, kwerenda, rekord, pole.

Plik, tabela, rekord, pole.

Formularz, tabela, rekord, pole.

Informacja zwrotna