Pomiń nawigację

Pytanie 13

Wskaż prawidłową odpowiedź

Pytanie

Kto jest odpowiedzialny za projektowanie i tworzenie wielotabelarycznych baz danych?

Odpowiedzi

Użytkownik baz danych.

Administrator baz danych.

Informatyk specjalizujący się w projektowaniu baz danych.

Doświadczony użytkownik baz danych po uzyskaniu zgody właściciela firmy wykorzystującego ten program.

Informacja zwrotna