Pomiń nawigację

Pytanie 1

Wskaż prawidłową odpowiedź

Pytanie

Bazą danych nie jest:

Odpowiedzi

Zbiór informacji zapisanych z zastosowaniem reguł ułatwiających ich wyszukanie.

Zbiór plików i folderów na przenośnym nośniku danych.

Dziennik lekcyjny w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Lista klientów biura podróży.

Informacja zwrotna