Pomiń nawigację

II. Zadanie 12

Zadanie 12

Utwórz kwerendę qryWyloty. Dane z tabel:

  • tblMiejsceWylotu – pole Miejsce wylotu.
  • tblRezerwacje – pola Data wylotu, Data powrotu.
  • tblCelPodróży – pole Cel podróży.

Wprowadź kryteria:

  • Miejsce wylotu – Poznań lub Kraków.
  • Data wylotu – po 1 stycznia 2023 r.
  • Cel podróży – dowolny - wyjątkiem Rzymu i Pragi.
  • Sortuj tabelę kwerendy malejąco wg pola MiejsceWylotu.

Zamykając obiekt zapisz zmiany.