Pomiń nawigację

I. Zadanie 15

Zadanie 15

W projekcie kwerendy Wynajem samochodów:

  • Usuń tabelę Miejsce odbioru.
  • Usuń kryterium w polu Data wypożyczenia.
  • W polu Cena wpisz kryterium, które pokaże pola o wartości większej niż 300 zł i mniejszej niż 800 zł.

Zamykając kwerendę zapisz zmiany.