Pomiń nawigację

Pytanie 15

Wskaż prawidłową odpowiedź

Pytanie

Kto archiwizuje, uaktualnia i odzyskuje dane po awarii systemu operacyjnego?

Odpowiedzi

Najbardziej doświadczony użytkownik baz danych.

Osoba wyznaczona przez właściciela firmy użytkującej bazę danych.

Projektant lub tester bazy danych.

Administrator bazy danych.

Informacja zwrotna