Pomiń nawigację

III. Zadanie 25

Zadanie 25

Zmodyfikuj raport Pensja:

  • Przesuń pole Imię na lewo od pola Nazwisko.
  • W sekcji IDPracownikanagłówek, w polu tekstowym obliczającą iloczyn pól Stawka i Godziny, zmień format na Walutowy, bez miejsc dziesiętnych.
  • Zmień układ strony na Pionowy.

Wydrukuj pierwszą stronę raportu Pensja do pliku Pensja.pdf. Plik ma być na pulpicie, w folderze Moduł S1.

Zamknij plik bazy danych.