Pomiń nawigację

II. Zadanie 5

Zadanie 5

W relacji pomiędzy tabelami tblKlienci i tblRezerwacje włącz wymuszanie więzów integralności oraz kaskadową aktualizację i usuwanie rekordów.

Tabelę tblKlienci eksportuj do pliku arkusza kalkulacyjnego – Klienci.xlsx.

Plik znajdzie się na pulpicie, w folderze Moduł S1.