Pomiń nawigację

I. Zadanie 21

Zadanie 21

Korzystając z kreatora utwórz raport pokazujący sumę liczby dni wypożyczanych samochodów w każdej z firm.

Pobierz dane z tabel Miejsce odbioru – pole Miejscowość oraz z tabeli Wypożyczenia – pole Liczba dni.

  • Grupuj dane wg pola Miejscowość.
  • Opcje podsumowania – pole Liczba dni Suma, bez szczegółów.
  • W Widoku projektu zmień rozmiar pól tak, aby dane były czytelne.

Zamykając raport zapisz zamiany.