Pomiń nawigację

Pytanie 3

Wskaż prawidłową odpowiedź

Pytanie

Która właściwość pola decyduje o tym, jak pokazywane są dane w tabelach, raportach i formularzach?

Odpowiedzi

Rozmiar pola.

Format.

Reguła poprawności.

Typ danych.

Informacja zwrotna