Pomiń nawigację

I. Zadanie 24

Zadanie 24

Utwórz raport zawierający wszystkie pola z kwerendy Zestawienie.

Pogrupuj dane według pola Marka.

Raport powinien pokazać sumę liczby dni wypożyczeń, sumę i wartość średnią pola Do zapłaty dla każdego z pojazdów.

Zapisz raport jako Marki. Zamknij raport.