Pomiń nawigację

III. Zadanie 13

Zadanie 13

Modyfikuj kwerendę Wynagrodzenia wg Działów:

  • Przesuń pole Imię na lewo od pola Nazwisko.
  • Wprowadź kryterium wybierające pracowników zatrudnionych od 2018 do 2020 r.
  • Niech pole Stawka nie będzie widoczne w tabeli kwerendy.

Zamykając kwerendę zapisz zmiany.