Pomiń nawigację

II. Zadanie 8

Zadanie 8

Otwórz kwerendę qryKosztowne.

Zmodyfikuj jej projekt tak, aby pokazywała tylko 10 najwyższych cen.

Nie zamykaj kwerendy.