Pomiń nawigację

I. Zadanie 20

Zadanie 20

Utwórz raport pobierający z kwerendy Wynajem samochodów pola Nazwisko, Liczba dni i Cena.

Pogrupuj dane według pola Nazwisko.

Raport powinien pokazać bez szczegółów sumę pól Liczby dni i Cena.

Zamknij raport.