Pomiń nawigację

Pytanie 10

Wskaż prawidłową odpowiedź

Pytanie

Które zdanie prawidłowo określa właściwość Klucza podstawowego:

Odpowiedzi

Jednoznacznie identyfikuje rekord (rekordy zawierają niepowtarzające się wartości).

Kluczem podstawowym może być pojedyncze pole lub grupa pól.

W kluczu podstawowym nie może być pole puste.

Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Informacja zwrotna