Pomiń nawigację

II. Zadanie 21

Zadanie 21

Otwórz raport rptPłatności:

  • Dla pola Cena wprowadź format Walutowy, bez miejsc dziesiętnych.
  • W stopce raportu wstaw etykietę z treścią: Raport zatwierdził(a) – wpisz swoje inicjały.
  • Zmień układ strony na Pionowy.
  • "Wydrukuj pierwsze dwie strony raportu do pliku Hotele.pdf.

Zamykając raport zapisz zmiany.

Wskazówka: Wydruk dowolnego dokumentu do pliku pdf umożliwiają darmowe programy np. doPDF dostępny na stronie http://www.dopdf.com/pl/download.php.