Pomiń nawigację

I. Zadanie 18

Zadanie 18

W kwerendzie Zestawienie:

  • Usuń pole Miejscowość.
  • Pole Nazwisko przesuń na lewo od pola Imię.
  • Zmień kryterium w polu Marka tak, aby widoczne były wszystkie marki samochodów z wyjątkiem toyoty.
  • Usuń kryterium w polu Koszt za 1 dzień.

Zamykając kwerendę zapisz zmiany.