Pomiń nawigację

Pytanie 8

Wskaż prawidłową odpowiedź

Pytanie

Aby przyspieszyć wyszukiwanie i sortowanie rekordów bazy danych należy: 

Odpowiedzi

Wprowadzać dane do tabel w kolejności alfabetycznej.

Tak dobierać typ danych, aby zajmowały jak najmniejszy obszar pamięci komputera.

Unikać stosowania reguł poprawności.

Indeksować pola.

Informacja zwrotna