Pomiń nawigację

II. Zadanie 2

Zadanie 2

Otwórz tabelę tblKlienci w widoku projektu.

  • Zabezpiecz pole Nazwisko, aby nie mogło być puste.
  • Usuń pole Telefon.
  • Zmień w tabeli imię Grześ na Grzegorz.
  • Zmień szerokość kolumny Imię na 10.
  • Sortuj tabelę w porządku rosnącym wg pola Nazwisko.

Zamknij tabelę.