Pomiń nawigację

II. Zadanie 6

Zadanie 6

Otwórz kwerendę qryCeny. Wprowadź zmiany:

  • Usuń pole Tytuł.
  • Z tabeli tblHotel umieść pole Hotel, nazwy obiektów rozpoczynające się literą A lub C.
  • Pole Hotel nie będzie widoczne w tabeli kwerendy.
  • Wpisz kryterium, które pokaże rekordy, w których pole Ceny jest większa lub równa 7 000.

Sprawdź działanie kwerendy. Zamykając obiekt zapisz zmiany.