Pomiń nawigację

II. Zadanie 19

Zadanie 19

Utwórz formularz pokazujący wszystkie pola tabeli tblPrzewoźnik.

Dodaj 11 rekord - Iberia.

Zamknij formularz.