Pomiń nawigację

II. Zadanie 3

Zadanie 3

Otwórz tabelę tblRezerwacje w widoku projektu.

Zmień typ danych pola Cena na:

  • Typ danych: Waluta.
  • Format Walutowy.

Zmień właściwości pola Rabat na:

  • Pojedyncza precyzja, format Procentowy, z jednym miejscem dziesiętnym.
  • Wartość domyślna - 0.
  • Reguła poprawności <=10%.
  • Tekst reguł spr. poprawności: Rabat mniejszy lub równy 10%.

Sprawdź skutek wprowadzonych zmian.

Zamknij tabelę.