Pomiń nawigację

Pytanie 7

Wskaż prawidłową odpowiedź

Pytanie

Która właściwość pola uniemożliwia wprowadzenie do tabeli powtarzających się danych?

Odpowiedzi

Maska wprowadzania.

Reguła poprawności.

Indeksowanie - Tak (Duplikaty OK).

Indeksowanie - Tak (Bez duplikatów).

Informacja zwrotna