Pomiń nawigację

I. Zadanie 22

Zadanie 22

Otwórz w Widoku projektu raport Analiza.

Usuń wszystkie pola w sekcji Stopka strony.

Pole obliczeniowe =Policz([Miejscowość]) wklej do sekcji Stopka raportu.

Zmień czcionkę wklejonego pola obliczeniowego na pogrubioną.

Zamykając raport zapisz zmiany.