Pomiń nawigację

II. Zadanie 9

Zadanie 9

W kwerendzie qryKoszty pokaż rekordy, w których:

  • Liczba osób jest równa 5 lub więcej, oraz
  • Koszt wyjazdu nie przekracza 20 000 zł.        
  • Usuń pole Nr klienta.
  • Ukryj pole Rabat.
  • Sortuj wynik kwerendy po jej uruchomieniu rosnąco wg pola Koszt.

Zamykając kwerendę zapisz zmiany.