Pomiń nawigację

I. Zadanie 16

Zadanie 16

Utwórz kwerendę zawierającą pola: Imię i Nazwisko z tabeli Klienci oraz Data wypożyczenia z tabeli Wypożyczenia.

Kwerenda pokaże rekordy, w których klienci korzystali z wypożyczenia samochodu w dniach 11 lub 12 października 2022 r.

Zapisz kwerendę jako Październik.