Pomiń nawigację

I. Zadanie 13

Zadanie 13

Utwórz kwerendę o nazwie Wybrani klienci pokazującą pierwsze 4 pola tabeli Klienci.

Kwerenda pokaże rekordy, w których:

  • Imię rozpoczyna się literą O lub dalszą, oraz
  • Nazwisko klienta rozpoczyna się literą inną niż K, oraz
  • Tabela będzie posortowana rosnąco wg pola Nazwisko.

Zamykając kwerendę zapisz zmiany.