Pomiń nawigację

I. Zadanie 2

Zadanie 2

Dla pola Nr rezerwacji wprowadź klucz podstawowy.

Dla pola Zaliczka:

  • Usuń wartość domyślną - jeżeli pojawi się wartość 0.
  • Wprowadź regułę sprawdzania poprawności >=100.
  • Tekst reguły sprawdzania poprawności: Wartość zaliczki >=100 zł.