Pomiń nawigację

II. Zadanie 4

Zadanie 4

Otwórz tabelę tblSprzedawcy w widoku projektu.

Pole Imię przesuń nad pole Nazwisko.

Usuń pole Kierownik.

Zmień widok na Widok arkusza danych. Sortuj tabelę rosnąco wg pola Nazwisko.

Zamknij tabelę tblSprzedawcy.