Pomiń nawigację

II. Zadanie 20

Zadanie 20

Utwórz raport obliczający, dla ilu osób wykupiono wczasy u każdego ze sprzedawców (tabele tblSprzedawcy i tblRezerwacje).

Przyjmij domyślne ustawienia raportu.