Pomiń nawigację

S1 - ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych

Moduł S1 ECDL/ICDL - Użytkowanie baz danych wymaga od Kandydata rozumienia istoty baz danych oraz umiejętności przetwarzania danych.

Aby zaliczyć ten moduł Kandydat musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • Podstawowej teorii baz danych oraz sposobu ich organizacji i używania.
  • Tworzenia prostych baz danych i podglądu ich zawartości.
  • Tworzenia tabel i formularzy, określania i modyfikowania właściwości pól, wprowadzania i edycji danych.
  • Sortowania i filtrowania danych w tabelach lub w formularzach.
  • Tworzenia, modyfikacji i uruchamiania kwerend w celu wyszukiwania informacji.
  • Tworzenia typowych raportów i drukowania danych.

Pytania są zgodne z: ECL/ICDL Użytkowanie baz danych - Moduł S1, Sylabus wersja 6.0. Plik ten dostępny jest na witrynie ECDL.

Pobierz spakowany plik Modul S1.zip, rozpakuj go na Pulpicie.

Wszystkie utworzone pliki zapisuj w tym folderze.

Kolejność wykonywanych zadań jest istotna, zatem jeżeli nie potrafisz go wykonać naciśnij przycisk .

Egzamin składa się z 7 pytań i 25 zadań. Czas trwania egzaminu wynosi 45 min.

Aby umożliwić kandydatom nabycie umiejętności posługiwania się programem do przetwarzania danych dostępny jest jeden zestaw pytań i trzy, niezależne zestawy zadań (różne bazy danych).