Pomiń nawigację

I. Zadanie 3

Zadanie 3

Zmień widok tabeli na Widok arkusza danych.

Wpisz dane:

Klient

Data wypożyczenia

Zaliczka

 5

Data jutrzejsza

200

 10

Data za tydzień

150

Zamknij tabelę Rezerwacje.