Pomiń nawigację

Pytanie 11

Wskaż prawidłową odpowiedź

Pytanie

Która właściwość pola określa rodzaj informacji w nim przechowywanej?

Odpowiedzi

Rozmiar pola.

Format.

Reguła poprawności.

Typ danych.

Informacja zwrotna