Pomiń nawigację

III. Zadanie 21

Zadanie 21

Korzystając z kreatora raportów utwórz raport obliczający sumę i wartość średnią pola StanKonta dla każdego wydziału.

Dane z tabeli DziałyPracownicy.

Przyjmij domyślne ustawienie raportu.

Tytuł i nazwa raportu: Działy-Konta.