Pomiń nawigację

III. Zadanie 12

Zadanie 12

Utwórz kwerendę, która będzie zawierała pola tabel Działy i Pracownicy.

Wynikiem kwerendy powinna być lista z nazwami działów wraz z nazwiskami pracowników w tych działach, dla których stan konta jest >= 3 000 zł i <= 5 000 zł.