Pomiń nawigację

Pytanie 2

Wskaż prawidłową odpowiedź

Pytanie

Relacje pomiędzy tabelami stosuje się w celu:

Odpowiedzi

Unikania powtarzania (redundacji) danych.

Ujednolicenia sposobu wyświetlania informacji we wszystkich tabelach bazy danych.

Przyspieszenia tworzenia formularzy, kwerend i raportów.

Baza danych z tabelami niepowiązanymi relacjami jest tak samo funkcjonalna jak z relacjami.

Informacja zwrotna