Pomiń nawigację

II. Zadanie 10

Zadanie 10

Usuń kwerendę qryLotniska.