Pomiń nawigację

I. Zadanie 23

Zadanie 23

Otwórz w Widoku projektu raport Kwoty wpłat. Dokonaj zmian:

  • Zamień miejscami pola Imię i Nazwisko.
  • Pole liczbowe =Policz([nazwisko]) wklei do sekcji Stopka raportu.
  • Dla pola obliczeniowego =Suma([Liczba dni]*[Koszt za 1 dzień]) zmień format na Euro, bez miejsc dziesiętnych.

Zamykając raport zapisz zmiany.