Pomiń nawigację

III. Zadanie 17

Zadanie 17

W formularzu Adresy:

  • Przesuń pola Imię i Nazwisko na górę formularza.
  • W nagłówku formularza zmień czcionkę na 20, pogrubioną, koloru zielonego.
  • w rekordzie nr 5 zmień miasto Kotowice na Katowice.

Zamykają formularz zapisz zmiany.