Pomiń nawigację

Pytanie 4

Wskaż prawidłową odpowiedź

Pytanie

Która z osób ma możliwość udostępniania lub blokowania dostępu do danych znajdujących się w tabelach bazy danych?

Odpowiedzi

Projektant bazy danych.

Właściciel firmy wykorzystujący bazę danych.

Zaufany pracownik, użytkownik bazy danych.

Administrator bazy danych.

Informacja zwrotna