Pomiń nawigację

I. Zadanie 10

Zadanie 10

Otwórz kwerendę Rabat.

Wprowadź pole o nazwie Rabat, które obliczy 10% zniżki kwoty zapłaty za wynajem, gdy liczba dni wypożyczenia będzie równa lub większa niż 10.

Niech kwerenda pokaże 6 rekordów z największym rabatem.

Uruchom, zapisz i zamknij kwerendę.