Pomiń nawigację

I. Zadanie 16

Zadanie 16

Utwórz kwerendę krzyżową o nazwie Miejsce-marka pokazującą pola:

  • Miejscowość z tabeli Miejsce odbioru (nagłówek wiersza),
  • Marka z tabeli Samochody (nagłówek kolumny),
  • Należność - iloczyn odpowiednich pól z tabeli Wypożyczenia (Wartość – suma).

Uruchom, zapisz i zamknij kwerendę.