Pomiń nawigację

I. Zadanie 14

Zadanie 14

Utwórz kwerendę o nazwie Nieaktualne-dane pokazującą wszystkie pola tabeli Wypożyczenia.

Kwerenda pokaże rekordy, w których pole Data wypożyczenia jest przed lub w dniu 31.03.2022 r.

Kwerenda dołączy te rekordy do tabeli Nieaktualne.

Uruchom kwerendę, sprawdź czy w tabeli Nieaktualne pojawiły się nowe dane.

Zapisz i zamknij kwerendę.