Pomiń nawigację

III. Zadanie 15

Zadanie 15

Otwórz kwerendę Stan konta.

Zmień projekt kwerendy tak, aby pokazała sumę wynagrodzeń pracowników w każdym z działów.

Zamykając kwerendę zapisz zmiany.

Wskazówka: pola Imię i Nazwisko nie biorą udziału w grupowaniu danych.