Pomiń nawigację

II. Zadanie 9

Zadanie 9

W kwerendzie qryBez-rezerwacji:

  • zmień projekt kwerendy tak, aby utworzyła tabelę o nazwie Nieaktywni,
  • uruchom kwerendę, sprawdź, czy tabela zawiera 6 rekordów.

Zamykając kwerendę zapisz zmiany.