Pomiń nawigację

II. Zadanie 12

Zadanie 12

Otwórz kwerendę qryKoszt-1.

Zmodyfikuj projekt kwerendy tak, aby pokazała wszystkie rekordy, dla których pole Koszt nie zaczyna się cyfrą 1.

Uruchom, zapisz i zamknij kwerendę.