Pomiń nawigację

II. Zadanie 11

Zadanie 11

Otwórz kwerendę qryKierownik. Zmodyfikuj projekt kwerendy tak, aby każdemu pracownikowi przypisać nazwisko jego kierownika, poprzez:

  • utworzenie sprzężenia między odpowiednimi polami w tabeli tblSprzedawcy i tblSprzedawcy_1,
  • dodanie pola, które będzie wyświetlało nazwisko pracownika i kierownika każdego z pracowników.

Zapisz i zamknij kwerendę.