Pomiń nawigację

II. Zadanie 16

Zadanie 16

Otwórz kwerendę qryRabat.

Zmodyfikuj projekt kwerendy tak, aby w tabeli tblRezerwacje, dla liczby osób równej lub większej niż 10 aktualizowała pole Rabat tabeli na 10%.

Uruchom kwerendę, otwórz tabelę tblRezerwacje i sprawdź skutek działania kwerendy.

Zapisz i zamknij kwerendę.