Pomiń nawigację

I. Zadanie 4

Zadanie 4

Otwórz tabelę Samochody.

Dodaj pole o nazwie Paliwo, Typ danych - Krótki tekst, Rozmiar pola - 20 znaków.

Utwórz odnośnik dla pola Paliwo tak, aby umożliwić wybór wartości z pola Listy.

Wartość domyślna pola - benzyna.

Lista wartości:

  • benzyna,
  • olej napędowy,
  • gaz.

Zamykając tabelę zapisz zmiany.